Organisatie

ANBI logoDe Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI cultureel). Alle werkzaamheden worden geheel door vrijwilligers gedaan. Aan bestuurders en vrijwilligers worden geen vergoedingen voor hun werkzaamheden betaald. De stichting ontvangt geen exploitatiesubsidie en is voor haar werkzaamheden geheel afhankelijk van donateurs, schenkingen en sponsors.

organisatie

email:

mail@bevrijdingsmuseumnoordnederland.nl

post:

Bevrijdingsmuseum Noord Nederland
Postbus 80
9600 AB  Hoogezand
 

overige gegevens:

Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland
ING Bank nummer NL61 INGB 0006 2483 41
HR Kamer van Koophandel 58923985
Belastingdienst RSIN 8532.40.528
Telefoon 0621 329 307

 

doelstelling:

De stichting heeft ten doel: – het bestuderen en toegankelijk maken van de geschiedenis inzake de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen, de bevrijding en de ontwikkelingen na de bevrijding; – de herinnering aan de genoemde periode uit de geschiedenis van Noord Nederland blijvend onder de aandacht te brengen en te houden; – het geven van een platform aan en ondersteuning bij verzamelingen op genoemd gebied, zowel van particuliere verzamelaars als van organisaties en stichtingen, teneinde deze voor de toekomst te bewaren en te voorkomen dat zij verloren gaan, waarbij de stichting zich in het bijzonder richt op de bevrijding in negentienhonderd vijf en veertig (1945) van Noord Nederland, waaronder in het bijzonder begrepen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, alsmede de Waddeneilanden.

beleidsplan:

De Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland heeft geen eigen gebouw om haar collectie te tonen. Lokaal en regionaal zullen tijdelijke gastexposities worden ingericht bij bestaande organisaties of expositieruimtes. Bijvoorbeeld specifiek over de plaatselijke bevrijding of een gebeurtenis in de regio. Er kan een documentatiecentrum worden ingericht, waar de geschiedenis van de bevrijding van 1945 en de gebeurtenissen daarna, kunnen worden bestudeerd door middel van tekst, beeld en geluid. Ook kan er een presentatie of lezing worden gegeven. Hierbij zal bij voorkeur aansluiting worden gezocht met historische verenigingen in de betreffende gemeentes. Indien mogelijk zal voor de presentatie of expositie een plaatselijk openbaar gebouw of monument worden gebruikt.

bestuurssamenstelling:

Dhr. J.G. Bulthuis, voorzitter 

Mevr. L.H. Jonkman-Jansen, secretaris 

Dhr. J.H. Bleeker, penningmeester 

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwillige medewerk(st)ers. 

activiteiten:

 (aan deze site wordt gewerkt, excuus voor het ongemak)
 
financieel verslag boekjaar 2023:
Financieel overzicht 2023
financieel verslag boekjaar 2022: 
 
financieel verslag boekjaar 2021: 
Jaarrekening 2021
financieel verslag boekjaar 2020:
Jaarrekening 2020
financieel verslag boekjaar 2019:
Jaarrekening 2019
financieel verslag boekjaar 2018 en eerdere jaren: 
Jaarrekening 2018
jaarrekening 2017
jaarrekening 2016
 Jaarrekening 2015
   Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
 
(aan deze site wordt gewerkt, excuus voor het ongemak)