•••—

 

  

ANBI logoDe Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI cultureel). Alle werkzaamheden worden geheel door vrijwilligers gedaan. Aan bestuurders en vrijwilligers worden geen vergoedingen voor hun werkzaamheden betaald. De stichting ontvangt geen exploitatiesubsidie en is voor haar werkzaamheden geheel afhankelijk van donateurs, schenkingen en sponsors.

 

 

Organisatie

email:

mail@bevrijdingsmuseumnoordnederland.nl 

 

post:

Bevrijdingsmuseum Noord Nederland
Postbus 672
9700 AR  Groningen
 

overige gegevens:

Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland
ING Bank nummer NL61 INGB 0006 2483 41
HR Kamer van Koophandel 58923985
Belastingdienst RSIN 8532.40.528
Telefoon 0621 329 307
 
 

doelstelling:

De stichting heeft ten doel: - het bestuderen en toegankelijk maken van de geschiedenis inzake de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen, de bevrijding en de ontwikkelingen na de bevrijding; - de herinnering aan de genoemde periode uit de geschiedenis van Noord Nederland blijvend onder de aandacht te brengen en te houden; - het geven van een platform aan en ondersteuning bij verzamelingen op genoemd gebied, zowel van particuliere verzamelaars als van organisaties en stichtingen, teneinde deze voor de toekomst te bewaren en te voorkomen dat zij verloren gaan, waarbij de stichting zich in het bijzonder richt op de bevrijding in negentienhonderd vijf en veertig (1945) van Noord Nederland, waaronder in het bijzonder begrepen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, alsmede de Waddeneilanden.

beleidsplan:

De Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland heeft geen eigen gebouw om haar collectie te tonen. Lokaal en regionaal zullen tijdelijke gastexposities worden ingericht bij bestaande organisaties of expositieruimtes. Bijvoorbeeld specifiek over de plaatselijke bevrijding of een gebeurtenis in de regio. Er kan een documentatiecentrum worden ingericht, waar de geschiedenis van de bevrijding van 1945 en de gebeurtenissen daarna, kunnen worden bestudeerd door middel van tekst, beeld en geluid. Ook kan er een presentatie of lezing worden gegeven. Hierbij zal bij voorkeur aansluiting worden gezocht met historische verenigingen in de betreffende gemeentes. Indien mogelijk zal voor de presentatie of expositie een plaatselijk openbaar gebouw of monument worden gebruikt.

 bestuurssamenstelling:

Dhr J.G. Bulthuis, voorzitter
Mevr L.H. Jonkman-Jansen, secretaris
Dhr J.H. Bleeker, penningmeester
Dhr Sj. Geertsema, collectiebeheerder 
Het Bestuur wordt bijgestaan door vrijwillige medewerk(st)ers.

 

activiteiten:

 (aan deze site wordt gewerkt, excuus voor het ongemak)
 
 
 
financieel verslag boekjaar 2020:
Jaarrekening 2020
 
 
 
 
financieel verslag boekjaar 2019:
Jaarrekening 2019
 
 
 
 
financieel verslag boekjaar 2018: 
Jaarrekening 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
financieel verslag boekjaar 2017:
jaarrekening 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
financieel verslag boekjaar 2016:
jaarrekening 2016
 
 
  
 
financieel verslag boekjaar 2015:
 Jaarrekening 2015
 
 
 
 
financieel verslag boekjaar 2014:
   Jaarrekening 2014
 
 
 
 
 financieel verslag boekjaar 2013:  
Jaarrekening 2013
 
 
 
 
(aan deze site wordt gewerkt, excuus voor het ongemak)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK